Těžba písku
Použitelnost kameniva je dána výše uvedenými normami. Zvláštní podmínky použití výrobků nejsou. Další informace o vlastnostech výrobků jsou uvedeny V ES prohlášení o shodě pro jednotlivé frakce, které jsou k dispozici u vedoucího pískovny.
GSM pískovna
737 223 930
Na těžené produkt bylo vydáno "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s ustanovením  obecně závazných právních předpisů. Toto prohlášení si můžete stáhnout zde kačírek - písek ve formátu PDF ...
Provozní doba pískovny: PO až PÁ 7:00 -15:30, popř. dle předem uzavřené dohody.
Zpráva bude odeslána na WEB vedoucího piskovny