Těžba písku
Použitelnost kameniva je dána výše uvedenými normami. Zvláštní podmínky použití výrobků nejsou. Další informace o vlastnostech výrobků jsou uvedeny V ES prohlášení o shodě pro jednotlivé frakce, které jsou k dispozici u vedoucího pískovny.
GSM pískovna 737 223 930
Na těžené produkt bylo vydáno "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s ustanovením  obecně závazných právních předpisů. Toto prohlášení si můžete stáhnout zde kačírek - písek ve formátu PDF.
Provozní doba pískovny: PO až PÁ 7:00 -15:30

Produkt

 Cena

bez DPH

[Kč/t]

 Cena

s DPH 21% [Kč/t]

Přírodní těžené kamenivo 0/4

(splňuje požadavky EN 12620, EN 13043, EN 13139, EN132428)

120,00

145,20

Přírodní těžené kamenivo 8/32 

70,00

 84,70

Nadsítné 

 54,54

65,99

Surovina

90,00

108,90

Ukládka ukončena