Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti ZEPOS a.s. Radovesice
Soubor lze stáhnout ve volbě pravého tlačítka myši na souboru.