Těžba písku
Použitelnost kameniva je dána výše uvedenými normami. Zvláštní podmínky použití výrobků nejsou. Další informace o vlastnostech výrobků jsou uvedeny V ES prohlášení o shodě pro jednotlivé frakce, které jsou k dispozici u vedoucího pískovny.
Na těžené produkty bylo vydáno "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s ustanovením  obecně závazných právních předpisů.
Provozní doba pískovny: PO až PÁ 7:00 -15:30
GSM pískovna 737 223 930

Produkt

(ceny platné od 1. 11. 2021)

 Cena

bez DPH

[Kč/t]

 Cena

s DPH 21% [Kč/t]

Přírodní těžené kamenivo 0/4

(splňuje požadavky EN 12620, EN 13043, EN 13139, EN132428)

150,00

181,50

Přírodní těžené kamenivo 8/32 

 82,00

 99,22

Nadsítné (kámen)

62,00

 75,02

Surovina

 100,00

121,00

Ukládka ukončena

 

 

Provoz pískovny bude dnem 4. července 2022 ukončen.