Těžba písku
Provoz pískovny byl dnem 4. července 2022 ukončen.